Rekordowe dofinansowanie dla X edycji

Łącznie aż 65 100 złotych udało się w tym roku pozyskać organizatorom jubileuszowej „Offeliady” z dotacji zewnętrznych. To rekordowy budżet w 10-letniej historii Festiwalu.

Aż z 4 źródeł udało się w tym roku pozyskać dofinansowania organizatorowi „Offeliady” – Stowarzyszeniu „Ośla Ławka”. Suma dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz – po praz pierwszy w historii Festiwalu – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wyniosła aż 65 100 złotych.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie „Ośla Ławka” przejęło kilka lat temu organizację imprezy od Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, który od tego czasu jest głównym partnerem Festiwalu.

Łącznie aż 65 100 złotych udało się w tym roku pozyskać organizatorom jubileuszowej „Offeliady” z dotacji zewnętrznych. To rekordowy budżet w 10-letniej historii Festiwalu.

Aż z 4 źródeł udało się w tym roku pozyskać dofinansowania organizatorowi „Offeliady” – Stowarzyszeniu „Ośla Ławka”. Suma dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz – po praz pierwszy w historii Festiwalu – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wyniosła aż 65 100 złotych.

Stowarzyszenie przejęło kilka lat temu organizację imprezy od Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, który od tego czasu jest głównym partnerem Festiwalu.