OFFeliada dla najmłodszych

Film od chwili swych narodzin korzystał z materiału literackiego. Należy jednak pamiętać, że książka i film to przecież dwa całkowicie odmienne media, operujące różnymi systemami znaków i kodów. Nie można ich zatem w ogóle wprost porównywać. Adaptacja nie stanowi filmowej kopii tekstu literackiego, lecz jest jednym z możliwych sposobów odczytania lub interpretacji tego tekstu, przełożonym na język filmu. Wykonania tak pojętej adaptacji podjęły się dzieci z Przedszkola nr 8 „Mali Polanie” podczas spotkania zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna w ramach X Offeliady.

Tworzywem literackim była baśń „Księżniczka na ziarnku grochu” H. Ch. Andersena przeczytana przez dziennikarkę Magdalenę Wardęcką. Film zasadniczo różni się od tekstu literackiego sposobem przedstawiania, wykorzystuje bowiem przede wszystkim obraz, nierozerwalnie związany w procesie recepcji z językiem werbalnym i dźwiękiem. Najmłodsi przekonali się o tym podczas przedstawienia baśni „Kopciuszek” w wersji Wandy Chotomskiej. Podczas castingów udało się także wyłonić prawdziwą księżniczkę i rycerza filmowych bajek.