Przedstawiamy ostatnią jurorkę 16. Offeliady

Wraz z Michałem Oleszczykiem, Mateuszem Głowackim oraz Grzegorzem Lipcem w Jury Głównym 16. Offeliady obradować będzie również historyczka kultury i znawczyni teatru, Klaudia Święcicka.

Obecnie pracuje w Pracowni Historii Wizualnej Wydziału Historii w Poznaniu. Autorka monografii: „Małe ojczyzny Europy w teatrze Tadeusza Kantora” (Kraków-Gniezno 2002), „Historia w teatrze Tadeusza Kantora” (Poznań 2007), „Wielopole Skrzyńskie i Galicja w „kliszach pamięci” Tadeusza Kantora” (Poznań 2016) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych teatrowi, historii kultury oraz turystyce kulturowej. Redaktorka monografii naukowych: „Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj – dziś – jutro” (współredaktor G. Pełczyński, Gniezno 2009) oraz „Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury” (Gniezno 2012).

W latach 1994-1998 pracowała w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie. Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce, prorektorka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium (2006-2013). Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. na: Columbia University (USA), University of Kent (Wielka Brytania), Universidade de Èvora (Portugalia). Prowadzi projekty kulturalne, warsztaty teatralne oraz z dialogu międzykulturowego.